LoadXmlDoc Function Help

نحوه ی استفاده از این تابع  به این صورت است که فرض کنید فایل پی اچ پی داریم که در آن اطلاعات مورد نیاز ما از یک پایگاه داده  قرار است که استخراج شود، برای این منظور این تابع  به این صورت استفاده خواهیم کرد
loadXMLDoc(1,2)
که در این مثال شماره 1 آدرس فایلی است که می خواهیم این تابع اطلاعات را از آن دریافت کند مثلا فایل پی اچ پی که می توانیم در پایان آدرس علامت  ؟ قرار داد تا بعد از آن چندین پارامتر که هر کدام با یک علامت سوال از هم جدا شده اند فرستاد. و قسمت 2 نام عنصری است که می خواهیم نتایج در آن نمایان شود که باید حتما در ابتدای آن علامت # قرار گیرد واین عنصر می تواند هر گونه عنصری اعم از 
div,p,className,iframe... 
باشد
مثال
loadXMLDoc("آدرس فایل پی اچ پی?پارامترهایی که میخواهیم بفرستیم&پارامتر بعدی",#elementName)
loadXMLDoc("phpFiles/data.php?regionId=" + this.options[selectedIndex].id+"&parameter=yes",  "#elementName")
 بعد از آن اگر ایرادی در صفحه ی کدتان وجود نداشته باشد، نتایج در عنصری که در محل قسمت 2 قرار دادید  نمایان خواهد شد

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
Cart
Your cart is currently empty.